ข่าวกิจกรรม

สมาชิกท่านใด ที่ยื่นขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ ภ.พ.01.5 และ ภ.พ.01.3 ต่อ กรมสรรพากร ท่านสามารถขอใบรับรอง ประจำปี 2563 ได้แล้ว ณ สำนักงานสมาคมฯ

สมาชิกท่านใด ที่ยื่นขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ ภ.พ.01.5 และ ภ.พ.01.3 ต่อ กรมสรรพากร
ท่านสามารถขอใบรับรอง ประจำปี 2563 ได้แล้ว ณ สำนักงานสมาคมฯ
ติดต่อ คุณชาลิสา ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนสมาชิก
โทร. 02 6301390-7 ต่อ 135
Email : tgjta@thaigemjewelrry.or.th
chalisa1970@gmail.com


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th