มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

สมาชิกท่านใด ที่ยื่นขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ ภ.พ.01.5 และ ภ.พ.01.3 ต่อ กรมสรรพากร ท่านสามารถขอใบรับรอง ประจำปี 2563 ได้แล้ว ณ สำนักงานสมาคมฯ

สมาชิกท่านใด ที่ยื่นขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ ภ.พ.01.5 และ  ภ.พ.01.3 ต่อ กรมสรรพากร
ท่านสามารถขอใบรับรอง ประจำปี 2563 ได้แล้ว ณ สำนักงานสมาคมฯ
**ยกเว้นสมาชิกที่อยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร 22 และ 23 ที่ยื่นปี 2563 แล้ว ไม่ต้องยื่นใหม่**
กรุณาตรวจสอบทาง http://www.rd.go.th/publish/21524.0.html
ติดต่อ คุณชาลิสา  ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนสมาชิก
โทร. 02 6301390-7 ต่อ 135
Email : tgjta@thaigemjewelrry.or.th
chalisa1970@gmail.com
 


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th