ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา มาตรการการอยู่รอดของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า India International Jewellery Show 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 ต่อ 183  / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China (Beijing) International Jewelry Fair 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 # 181, 182, 183 คุณน้ำอ้อย, คุณปฏิมาและคุณปิยะพงษ์

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาฟรี! มาตรการการอยู่รอดของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

สัมมนาฟรี!
มาตรการการอยู่รอดของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
วางแผนด้านภาษีอากรและการจัดทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง?

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ สำนักงานสมาคมฯ
สามารถตอบรับเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางออนไลน์ http://1th.me/iBnP


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th