เปิดรับสมัคร ♦️กรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 - 2564♦️


ข่าวกิจกรรม

สัมมนา “การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี และการหาลูกค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจอัญมณียุค 4.0”

สัมมนา “การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี และการหาลูกค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจอัญมณียุค 4.0”
            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี และการหาลูกค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจอัญมณียุค 4.0 เพื่อร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจอัญมณีของประเทศไทยให้ก้าวหน้าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสินค้า นอกจากนี้เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสมาชิกในการขยายตลาดการค้า ในยุคดิจิตอล การใช้อินเตอร์เน็ต และการซื้อขายบนสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน โดยมี ดร.บุญกิต  จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th