พบกัน เร็วๆนี้ Hainan Expo 2021 กับข้อเสนอพิเศษ สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Trariff 0%


ข่าวกิจกรรม

เวลาเพียง 10 นาที สามารถทำให้การอบรมในหลักการการเสริมพลังสตรีตรงต่อต่อความต้องการในประเทศไทย

สหภาพยุโรป(EU)และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ(UN Women)ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจของเอเชีย ซึ่งในประเทศไทยนั้นEUและUN Women ได้ร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย(Kenan)ในการจัดโครงการWeEmpowerAsia-Thailand เพื่อให้การอบรมในหลักการการเสริมพลังสตรี หรือ Women Empowerment Principles (WEPs) ให้กับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมฟินเทค โดยที่ทางบริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับการอบรมและได้ลงนามในWEPsแล้วจะสามารถแสดงให้คู่ค้า นักลงทุน ผู้บริโภค และบุคลากรเห็นได้ว่าทางบริษัทให้การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ อันเป็นค่านิยมที่สำคัญของEUและUN
เพื่อที่จะช่วยให้หลักสูตรการอบรมWEPsตอบสนองต่อความต้องการในประเทศไทย Kenanจึงขอเชิญบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมเป้าหมายตอบแบบสอบถามผ่านลิงค์ดังต่อไปนี้ https://www.surveymonkey.com/r/3F3QJ8G (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) และสมัครเข้าร่วมการอบรมฟรีที่เว็บไซต์ https://www.weempowerasia.kenan-asia.org/
 
 


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th