เปิดรับสมัคร ♦️กรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 - 2564♦️


ข่าวกิจกรรม

เอกสารประกอบการสัมมนา การประเมินความเสี่ยงขององค์กรและการจัดทำนโยบายด้าน AML/CTPF

     นายสุทธิชัย  ชื่นชมลดา กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นประธานการสัมมนา การประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการจัดทำนโยบายด้าน AML/CTPF วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เกียรติบรรยาย
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
หัวข้อการกำหนดนโยบายตามกฎหมาย ปปง. http://goo.gl/Ai5HFu
หัวข้อแนวทางการปฏิบัติตามกฎว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน http://goo.gl/Nw2Cyw
หัวข้อร่างนโยบายหลัก ปปง. http://goo.gl/Cu60BC


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th