ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า India International Jewellery Show 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 ต่อ 183  / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China (Beijing) International Jewelry Fair 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 # 181, 182, 183 คุณน้ำอ้อย, คุณปฏิมาและคุณปิยะพงษ์ 

ข่าวกิจกรรม

แถลงข่าวโครงการ Digital Tourism Platform

           นายมนตรี  เนรกัณฐี อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ “Digital Tourism Platform” โดยมี นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE และนายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานโครงการฯ ร่วมแถลงข่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีภาครัฐและเอกชนกว่า 50 หน่วยงานร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะ หัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) เปิดเผยถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการปฏิรูปและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนหากมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
            นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะ ประธานคณะทำงานโครงการ Digital Tourism Platform กล่าวว่า คณะทำงานฯ ได้กำหนดแผนงานด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยหนึ่งในกิจกรรมได้แก่การสร้าง Platform การท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งเป็น Platform กลาง ที่เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว และสินค้าบริการของผู้ประกอบการในตลอดทั้ง Value Chain การท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวสำหรับทุกคน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้มีช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้ว จะเกิดประโยชน์ในด้านการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th