ข่าวกิจกรรม

แนวทางการเข้าร่วมโครงการมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

แนวทางการเข้าร่วมโครงการมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
.
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

info@thaigemjewelry.org