ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

โอกาสทางการค้าใหม่ของคนไทยผ่านไห่หนาน เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ระดับโลกของจีน

โอกาสทางการค้าใหม่ของคนไทยผ่านไห่หนาน เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ระดับโลกของจีน 
11 ส.ค. นี้ เวลา 10.00-11.30น.
ผ่านโปรแกรม zoom
.
  • รับฟังนโยบายการค้าแบบปลอดภาษี
  • ปัจจัยความสำเร็จผ่านการค้ากับไห่หนาน(ไหหลำ)
  • โอกาสที่จะได้รับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกไปจีน
.
 ลงทะเบียนฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย >> คลิก https://bit.ly/2WFErc5
(*รายละเอียด zoom link จะส่งให้ท่านภายในวันที่ 7 ส.ค. ทาง email ที่ท่านลงทะเบียนไว้)


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th