มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

⚜️ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ⚜️ สมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตาม “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” ซึ่งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแ

ดังนั้นผู้ประกอบการ(เฉพาะสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ) ที่ต้องการรับความช่วยเหลือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” ของธนาคารออมสิน สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและของที่ระลึก มีข้อปฏิบัติดังนี้

·       สำหรับสมาชิกที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน และ มีบัญชีธนาคารออมสินอยู่แล้ว
- สามารถดำเนินการยื่นขอพิจารณาสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
- ผู้ประกอบการต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (โดยนำหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ แสดงต่อธนาคารออมสิน)

·       สำหรับสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ที่ไม่มีบัญชีธนาคารออมสิน
- ยื่นความจำนงมาที่ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้สมาคมฯ ประสานธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาสินเชื่อ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
            -  เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
            -  บัตรสมาชิกสมาคมฯ

ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจะเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด
สอบถามรายละเอียดการการพิจารณาได้ที่
ธนาคารออมสินทุกสาขา   โทร. 02-299-8000 หรือ Call Center 1115

แบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการS0ft loan สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่มีบัญชีธนาคารออมสิน
https://drive.google.com/file/d/1Ff7CYVvq9mCMmpOH3vDC6WPSznuWCuR0/view?usp=sharing

<span class=&quot;_6qdm&quot; style=&quot;background-repeat: no-repeat;= background-size:= contain;= color:= transparent;= display:= inline-block;= text-shadow:= none;= vertical-align:= text-bottom;= font-family:= inherit;= rel:= 16px;= rel:= background-image:= url(https:= static.xx.fbcdn.net= images= emoji.php= v9= t6b= 1.5= 16= 1f505.png);=>


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th