มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

3 ผู้นำองค์กรอัญมณีและเครื่องประดับไทยและจีน ประชุมหารือเพื่อหาจุดเปลี่ยนของมาตรฐานอัญมณีไทยสู่ตลาดจีน

3 ผู้นำองค์กรอัญมณีและเครื่องประดับไทยและจีน ประชุมหารือเพื่อหาจุดเปลี่ยนของมาตรฐานอัญมณีไทยสู่ตลาดจีน
Mr. Xu De Ming, President of GAC, Mr. Ye Zhi Bin, President of NGTC และ คุณพรทิวา นิพาริน นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ประชุมหารือการจัดมาตรฐานราคาของอัญมณีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นการทำธุรกิจซื้อขาย   โดยอัญมณีส่วนใหญ่ 80% ในประเทศจีนนำเข้าจากประเทศไทย  ดังนั้นประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญมาก และเชื่อว่า ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตลาดโลกขณะนี้จะไม่ดีนัก


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th