ข่าวกิจกรรม

30 เมษายน 2562

30 เมษายน 2562

เลือกตั้งครั้งสำคัญของคนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
 
ใครบ้าง... มีสิทธิออกเสียง?
 
Who has the right to vote?


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th