ข่าวกิจกรรม

Jewelry Season “มนตรามหามงคล”

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. บุญกิต จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นประธานพิธีปิดงาน  Jewelry Season ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด “มนตรามหามงคล” จัดโดย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
     Jewelry Season ครั้งที่ 25 การแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับสู่นักเรียน นิสิต อาจารย์ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการผลิตเครื่องประดับ และนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th