ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

Thai Gem and Jewelry Traders Association ขอเชิญสมาชิกฯ และผู้ที่สนใจธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเข้าร่วมงานประชุมออนไลน์ " the ASEAN+6 Webinar with the Gkobal Leaders of Gem and Jewelry 2020 "

Thai Gem and Jewelry Traders Association ขอเชิญสมาชิกฯ และผู้ที่สนใจธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเข้าร่วมงานประชุมออนไลน์ the ASEAN+6 Webinar with the Gkobal Leaders of Gem and Jewelry 2020
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 15.00 น.
ผ่านทาง Facebook Live  : Thai Gem and Jewelry Traders Association

และ 

Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5760186647…
Meeting ID: 576 018 6647
Password: 018562

เรียนรู้จากวิกฤต COVID-19 พร้อมนำอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคเอเชีย ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง


จากการที่สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับได้จัดการประชุม ระหว่างผู้นำอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 25653 ที่ผ่านมา ทางออนไลน์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพบปะ และ แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน ในการประชุมนั้นเกิดความเห็นร่วมกันถึงการมองหาช่องทางการค้าเพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ไปให้ได้ จึงเกิดเป็น การประชุม the ASEAN+6 Webinar with the Gkobal Leaders of Gem and Jewelry 2020 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th