Logo
TH | EN

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน CLMVT Forum 2019 ในหัวข้อ CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia” จัดโดย กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตร 11 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้
          การจัดงาน CLMVT Forum 2019 จะเป็นการพัฒนา CLMVT ให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่ของเอเซีย ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา  สปป.ลาว  เมียนมา  เวียดนาม  และไทย ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดของเอเซียและโลก ด้วยยุทธศาสตร์ด้านทำเลที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ภูมิภาค CLMVT เป็นพื้นที่ศักยภาพแห่งการลงทุนที่มีความโดดเด่น และสามารถสร้างโอกาสทางการลงทุนของอาเซียนและโลก ตลอดจนเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง และการประสานของห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคที่เชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้นอีกด้วย
          และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อเรื่อง Visionary Speech : Are the US and China doomed to enmity? นอกจากนี้ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ โดยวิทยากรที่เรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าระดับนานาชาติ ทั้งนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง  ตลอดจนนักวิชาการชั้นนำ มาร่วมระดมสมอง และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางความสำเร็จในอนาคตของภูมิภาคร่วมกันอย่างแท้จริง
          สำหรับงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากประเทศสมาชิก CLMVT และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดย คุณอภิญญา  พรจินดารักษ์ ประชาสัมพันธ์ และคุณปราถนา  ภาสุรกุล กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

  

 

Related Post

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.