Logo
TH | EN

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ เครื่องประดับ ,คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคณธกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้เกียรติมาเข้าพบ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะธุรกิจและแนวโน้ม รวมถึงมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่าง ธปท. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย และ แสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจ ธปท. โดยจัดคณะผู้แทนเข้าสัมภาษณ์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองต่อภาวะและแนวโน้มธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินนโยบายการเงิน ธปท. ณ สำนักงานสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

  

ในการนี้คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับประมาณ 15 สมาคม ซึ่งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับมีอายุกว่า 50 ปี มี 1600 บริษัท สมาชิก80-90 เปอร์เซ็นต์ เป็น hold saller Exporter ที่ทำยอดส่งออกต่อปี 400,000กว่าล้านบาท บริษัทที่ส่งออกมากที่สุดคือ Pandora ยอดการส่งออก 1,000กว่า ล้านเหรียญ US ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ขณะที่สมาคมค้าทองคำ ยอดส่งออกอยู่ที่ 2.2ล้านล้านบาท (ตัวเลขมาจากศุลกากร กระทรวงพาณิชย์) เพราะไทยถือเป็นแหล่งอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบ การเจียรนัย การเผาพลอย ซึ่งเป้าหมายก็คือการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็น hold Saler ทั้งจากอเมริกา จีน อินเดีย ขณะที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ส่วนใหญ่ขายส่ง ขณะที่ปัญหาใหญ่การส่งออกปัจจุบันคือค่าเงินบาทแข็งตัว ถ้าเทียบกับ มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจโลก ทำให้มีการสั่งซื้อน้อยลง และปัญหาการกำหนดให้ตรวจสอบ หรือรายงานพฤติกรรมลูกค้าที่ นำเงินสดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปมาซื้อสินค้า ซึ่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค้าสูงจึงทำให้ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นักท่องเที่ยวใช้จ่ายกับสินค้านี้ลดลง ซึ่งการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติถือเป็นการส่งออกทางอ้อมได้เช่นกัน อาจใช้แนวทาง tax refund เพื่อจูงใจให้ซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์โควิด-2019 ก็มีผลทำให้ภาคการท่องเที่ยวลดลง กระทบมาถึงภาคธุรกิจต่างๆด้วยเช่นกัน

   

  

Related Post

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

ประเทศที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปแอฟริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA, GJPCT Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 on 21-25 FEB 2024 , Aiming to Foster Sustainable Growth of the Gems and Jewelry Industry and Reduce the Government's Burden on Subsidy

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.