Logo
TH | EN

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ เครื่องประดับ ,คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคณธกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้เกียรติมาเข้าพบ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะธุรกิจและแนวโน้ม รวมถึงมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่าง ธปท. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย และ แสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจ ธปท. โดยจัดคณะผู้แทนเข้าสัมภาษณ์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองต่อภาวะและแนวโน้มธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินนโยบายการเงิน ธปท. ณ สำนักงานสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

  

ในการนี้คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับประมาณ 15 สมาคม ซึ่งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับมีอายุกว่า 50 ปี มี 1600 บริษัท สมาชิก80-90 เปอร์เซ็นต์ เป็น hold saller Exporter ที่ทำยอดส่งออกต่อปี 400,000กว่าล้านบาท บริษัทที่ส่งออกมากที่สุดคือ Pandora ยอดการส่งออก 1,000กว่า ล้านเหรียญ US ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ขณะที่สมาคมค้าทองคำ ยอดส่งออกอยู่ที่ 2.2ล้านล้านบาท (ตัวเลขมาจากศุลกากร กระทรวงพาณิชย์) เพราะไทยถือเป็นแหล่งอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบ การเจียรนัย การเผาพลอย ซึ่งเป้าหมายก็คือการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็น hold Saler ทั้งจากอเมริกา จีน อินเดีย ขณะที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ส่วนใหญ่ขายส่ง ขณะที่ปัญหาใหญ่การส่งออกปัจจุบันคือค่าเงินบาทแข็งตัว ถ้าเทียบกับ มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจโลก ทำให้มีการสั่งซื้อน้อยลง และปัญหาการกำหนดให้ตรวจสอบ หรือรายงานพฤติกรรมลูกค้าที่ นำเงินสดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปมาซื้อสินค้า ซึ่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค้าสูงจึงทำให้ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นักท่องเที่ยวใช้จ่ายกับสินค้านี้ลดลง ซึ่งการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติถือเป็นการส่งออกทางอ้อมได้เช่นกัน อาจใช้แนวทาง tax refund เพื่อจูงใจให้ซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์โควิด-2019 ก็มีผลทำให้ภาคการท่องเที่ยวลดลง กระทบมาถึงภาคธุรกิจต่างๆด้วยเช่นกัน

   

  

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.