Logo
TH | EN

ผู้บริหาร GJPCT และ TGJTA ร่วมให้ความรู้การต่อยอดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเป็นธุรกิจครอบครัวอย่างมั่นคง

คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) พร้อมคุณศิริอาภา พรจินดารักษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร IMFAM-Integrated Management 0f Family Business การจัดการธุรกิจครอบครัวแบบบูรณาการ โดย Howe Magazine เพื่อการจัดการธุรกิจครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งครอบครัวพรจินดารักษ์ เป็นหนึ่งในตัวอย่าง ครอบครัวที่คลุกคลีกับเส้นทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเข้าสู่รุ่นที่ 3 ด้วยการปลูกฝัง สร้างประสบการณ์ร่วมทางธุรกิจ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกับส่งเสริมความถนัด เพื่อการประยุกต์และต่อยอดธุรกิจให้เติบโตด้วยการนำความรู้ นวัตกรรมใหม่ และเทรนความนิยมใหม่มาปรับใช้ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการอบรมหลักสูตรคุณสมชาย พรจินดารักษ์ และ คุณศิริอาภา พรจินดารักษ์ ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Passion Investment” หรือ การลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ ได้แก่ การประเมินราคา การเลือกสะสมเพชร และเครื่องประดับให้เพิ่มมูลค่า พร้อม workshop การดูน้ำเพชร และการเลือกอัญมณี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่กำลังรับไม้ต่อธุรกิจครอบครัวในการบูรณาการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ เพื่อการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม ที่สำคัญยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางการนำความชื่นชอบของตนเองมาแปรเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์การลงทุนอีกด้วย

 

 

Related Post

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

ประเทศที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปแอฟริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA, GJPCT Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 on 21-25 FEB 2024 , Aiming to Foster Sustainable Growth of the Gems and Jewelry Industry and Reduce the Government's Burden on Subsidy

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.