Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้ร่วมกับ ชมรมผู้ค้าเครื่องประดับมาตรฐาน ออกงานมหกรรมท่องเที่ยว "เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27" ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีคุณสมชาย พรจิดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และดลหะมีค่า(ประเทศไทย) คุณศิริอาภา  พรจินดารักษ์ คุณสุทธิชัย ชื่นชมลดา กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ คุณ ธเนศ วรศรัณย์ ประธานกรรมการบริหารชมรมผู้ค้าเครื่องประดับมาตรฐาน เยี่ยมชมบูธของสมาคมฯ และการจัดงาน

  

สำหรับการร่วมงานในครั้งนี้่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2564 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่สมาคมฯจะได้ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในฐานะภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ รวบรวมสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ไว้กว่า 2,000 บริษัท รวมถึงเผยแพร่เว็บไซต์ www.thaigemjewelry.or.th เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการปี 2565 ซึ่งมีการปรับรูปแบบใหม่ ให้เป็นแหล่งข้อมูลผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบได้ ที่สำคัญบริษัทสมาชิกยังสามารถมบอกเล่าเรื่องราวและตัวตนของบริษัทผ่าน Company Profile ที่เป็นเสมือนหน้าร้านออนไลน์ที่จะเชื่อมโยงโลกของอัยมณีและเครื่องประดับได้อย่างไร้ขีดจำกัดทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ชมรมผู้ค้าเครื่องประดับมาตรฐาน (JFC) ยังได้ร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยสมาชิกของชมรมฯเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการซื้อขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นหน้าตาของประเทศ ซึ่งชมรมฯได้ให้การรับรองการซื้อขายสินค้ากับร้านค้าที่เป็นสมาชิก หากได้รับสินค้าที่ไม่เป้นไปตามมาตรฐาน ผู้ซื้อสามารถคืนเงินได้ตามข้อกำหนดของชมรมฯ

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.