Logo
TH | EN

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 คุณสุทธิชัย ชื่นชมลดา พร้อมด้วย คุณปรารถนา ภาสุรกุล กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมงานแถลงการจัดโครงการ เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ เพื่อปิดโครงการดังกล่าวและสรุปผลการดำเนินงาน หลังจากได้จัดไปยัง 5 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง ในช่วงตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อย โดย นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุดสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เผยว่า สทท. ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว,กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่งยั่งยืน (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดโครงการ เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน การท่องเที่ยวองค์รวม และแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระหว่างและหลังสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (COVID-19) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก ที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย จึงทำให้การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับการจัดงานในวันที่ 24 กันยายน 2564 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ณ กรุงเทพมหานคร

 

นายชัยรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของการจัดงานใน 5 พื้นที่ที่ผ่านมานั้น ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงปัญหาของพื้นที่ ขณะเดียวกันมีการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น ปัญหาเรื่องการหดตัวของนักท่องเที่ยว การขาดหายของรายได้ การขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ การเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาทางการเงินของภาครัฐ เป็นต้น ขณะเดียวกันยังสะท้อนความต้องการในการแก้ปัญหา อาทิ การกระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยวในพื้นที่ แนวทางการจัดตั้งกองทุนหรือธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว

 

Related Post

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

ประเทศที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปแอฟริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA, GJPCT Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 on 21-25 FEB 2024 , Aiming to Foster Sustainable Growth of the Gems and Jewelry Industry and Reduce the Government's Burden on Subsidy

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.