Logo
TH | EN

ผู้บริหาร TGJTA และ GJPCT ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคนใหม่ และหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจอัญมณีร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ คุณชุมพล พิทยานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และ คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคม อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าพบ และ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส คุณภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ ได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถือเป็นการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ และเอกชน


คุณภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

---------------

    

ในการนี้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศ ได้หารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจอัญมณีร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถึงการเดินหน้าพัฒนาความพร้อมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าของโลก ทั้งด้านการผลิต และ การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงโอกาสในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าฯ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในไทยตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าสำคัญ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับงานแสดงสินค้า รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับไทย และยังเป็นโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเสริมศักยภาพการจัดงาน และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกให้สำเร็จได้โดยเร็ว

Related Post

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

ประเทศที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปแอฟริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA, GJPCT Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 on 21-25 FEB 2024 , Aiming to Foster Sustainable Growth of the Gems and Jewelry Industry and Reduce the Government's Burden on Subsidy

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.