Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และ เครื่องประดับนำผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า China International Jewellery Fair (CIJF)  ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2562 ณ China International Exhibition Center  กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสนี้ คุณชิยาวรรณ  จงวัฒนา อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง   ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  ซึ่งผู้ประกอบการไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทย และงานในครั้งนี้ สมาชิกสมาคมฯร่วมออกบูธภายในงานดังกล่าว โดยได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก เป็นหนึ่งในโอกาสการขยายตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้กว้างมากขึ้น

 

Related Post

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันผู้บริโภคที่ถูกหลอกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับปลอมหรือไม่คุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าประเภท "เพชร"

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.