Logo
TH | EN

22 มกราคม 2563 คุณพรทิวา นิพาริน นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วย คุณอภิญญา พรจินดารักษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ และ คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย เดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นทุนการศึกษาและการดำเนินกิจการของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา หนึ่งในโรงเรียนที่ให้การอุปถัมภ์เด็กนักเรียนหญิงด้อยโอกาส และ ประสบปัญหาครอบครัว โดยให้ทั้งที่พัก ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำหลักธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะคุณธรรม จริยะธรรมให้กับเด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

   

นอกจากนี้ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ทั้งธนาคารโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน อาคารปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารบ้านอิ่มบุญจารินี อีกหนึ่งกิจการของโรงเรียนที่สร้างอาชีพให้ศิษย์เก่า และเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกอาชีพ สร้างรายได้ช่วงหลังเลิกเรียน และ ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดโรงเรียนมุ่งเน้น ธรรมะ และการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้เด็กๆค้นพบความชอบ ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง

   

 

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.