Logo
TH | EN

คุณอภิญญา พรจินดารักษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมงาน A Women’s Empowerment Principles Signature Ceremony for Companies in Thailand เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นพิธีลงนามของ WEPs (WeEmpowerAsia) ระหว่าง UN Women กับผู้นำทางธุรกิจของไทย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก โดยมี Ms.Hohmmad Naciri จาก UN Women H.E. Mr.Pirkka Taplol จาก European Union Delegation to Thailand Mr.Abhisit Vejjajiva และคณะฑูตจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย แคนนาดา นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ เดสมาร์ค ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นและสวิตเซอแลนด์ และ UN เพื่อสงเสริมบทบาทของสตรีเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สตรีวัยทำงาน ทุกคนสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านความร่วมมือการลงนาม WEPs (WeEmpowerAsia) ระหว่าง UN Women กับ องค์กรภาคเอกชนของไทย 110 บริษัทที่มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันทั้งทางด้านศักยภาพ และ สิทธิของทั้งชายและหญิง ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สตรีมีโอกาสความก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาในหลายด้าน

ซึ่งคุณอภิญญา พรจินดารักษ์ ถือเป็นหนึ่งใน ผู้บริหารหญิงจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้กล่าวใน สัมภาษณ์พิเศษ โครงการ WeEmpowerAsia ว่า สิ่งที่ปิดกั้นผู้หญิงไทยในการแสดงความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ สิทธิในการออกเสียง และ โอกาสที่จะได้พัฒนาความสามารถของพวกเธอ ซึ่ง ผู้หญิงบางคน ไม่มีโอกาสที่จะลงทุนในการดูแลตัวเอง นั่นก็หมายถึง พวกเธอมีความรับผิดชอบมากมายในทุกๆวัน ทั้งงานที่ได้ค่าตอบแทน และ งานที่ไม่ได้ค่าตอบแทน

สำหรับบรรทัดฐานของประเพณีปฏิบัติในสังคมที่ผู้ชายมีอิทธิพล โดยส่วนตัวมองว่า ผู้หญิงมักจะมีพื้นที่ให้พูด และ แสดงออกทางความคิดน้อยมากในด้านธุรกิจ แต่นั่นก็เป็นอดีตไปแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันนี้สิ่งที่ปิดกั้นหญิงไทย กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เสียงของพวกเธอถูกเพิ่มคุณค่าให้เท่าเทียมกับเสียงของผู้ชาย

“แต่แนวคิดเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นได้ เมื่อพวกเรายกระดับขีดความสามารถของผู้หญิง เพื่อค้นพบศักยภาพที่แท้จริงในตัวของพวกเธอ”

สำหรับธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหญิง และชาย ที่ต้องการมอบสิ่งมีค่าให้กับคนที่รัก แสดงออกถึงความเคารพ และความเอาใจใส่ จึงเชื่อว่าอัญมณีและเครื่องประดับสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในด้านการลงทุนเพื่อตนเอง เป็นกุญแจที่จะทำให้ผู้คนมองเห็นพวกเธอมากขึ้นเหมือนเป็นแสงไฟที่ส่องมาที่ตัวของพวกเธอ

ในธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เราเชื่ออย่างมากว่า ผู้หญิง มีศักยภาพที่สว่างไสว แวววาวราวกับเพชรด้วยความสามารถได้ถูกเจียรนัยมาตลอดชีวิตและฉายแสงออกมา

และมากกว่านั้น ผู้หญิงยังมีสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ดีมีคุณค่าที่คู่ควรกับแบรนด์หรูหรา และสิ่งสำคัญ ความรู้สึกเชื่อใจในธุรกิจเครื่องประดับ จะต้องสื่อสารออกมาจากคุณภาพ การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเราได้ยินว่า พนักงานหญิงของเราได้มอบบริการที่ดีให้กับผู้หญิงคนอื่นๆ เรายังได้รับฟังเสียงของผู้หญิงที่สะท้อนกลับมาว่า การลงทุนให้กับตนเองก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเธอได้พัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมา

สำหรับบริษัทของเรามีการจ้างงานผู้หญิงจำนวนมาก โดยเฉพาะการค้าปลีก เราสอนให้พวกเธอเข้าใจในคุณค่าของการลงทุนในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต มากไปกว่านั้น เราส่งเสริมให้ผู้หญิงเคารพในตนเอง และพนักงานของเรามีศักยภาพที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิงคนอื่นๆเคารพในตนเองเช่นกัน เพราะเราเชื่อในศักยภาพของผู้หญิงในการตัดสินใจและสนับสนุนให้เกิดการแสดงออกโดยการสร้างพื้นที่ที่ให้พวกเค้าได้แสดงวิสัยทัศน์ออกมา

 

Related Post

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.