Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดย คุณสมชาย  พรจินดารักษ์ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์ บุกตลาดตะวันออกกลาง KUWAIT  UAE  QATAR  OMAN”  ซึ่งมี คุณอัครวุฒิ  ตั้งสิริกุศลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด, คุณรุ่งนภา  แจ่มกระจ่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการและพัฒนา SME Thailand Smart Center หอการค้าไทย และ คุณกฤษณะ  บุญศรี ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้ในวันนี้
            สำหรับภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่ง โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้ทำ Thailand Pavilion ในงาน 10th Editions Muscat International Jewellery Exhibition (MIJEX) 2019 ซึ่งจะมีงานในวันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 โดยทำบูธขนาด 3x2 ตารางเมตร พร้อม Showcase ขายในราคาเพียง 50,000 บาทเท่านั้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร.02-6301390-7 ต่อ 132-134
นอกจากนี้ ในปีหน้าสมาคมฯ ยังมีโครงการขยายตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางในงานต่างๆ ดังนี้

  • 48th MidEast Watch & Jewellery Show 2020  ระหว่างวันที่ 14-18 เมษายน 2563
  • 18th International Gold & Jewelry Exhibition 2020 ระหว่างวันที่ 14-18 เมษายน 2563
  • 11st Muscat International Jewellery Exhibition 2020 (MIJEX) เดือนธันวาคม 2563

โดยทั้ง 3 งานดังกล่าว สมาชิกสามารถยื่นขอสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ในปี 2562 – 2564 เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบของ DITP และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://smesproactive.ditp.go.th
            และในช่วงท้ายของการสัมมนา คุณสมัย โตเจริญ อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานจับฉลากบูธฟรีให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลได้แก่ Mr.Ali  Khojastenia Director of Ahura Jewelry Co., Ltd. 

   

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.