Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคุณเฮมันต์ เจน อุปนายกสมาคม และ คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) เข้าร่วมประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจยึดของกลางเนื่องจากเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง

 

  

ดังนั้นสำนักงนศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยนสุวรรณภูมิ จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในการดำเนินการประเมินราคาและค่าภาษีอากรของของกลางดังกล่าวเพื่อจะนำออกจำหน่ายตามระเบียบของกรมศุลกากรต่อไป

    

Related Post

TGJTA ร่วมยินดี GIA เปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคารมิตรทาวน์

TGJTA ร่วมยินดี GIA เปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคารมิตรทาวน์

TGJTA ร่วมแสดงความยินดีและได้รับเกียรติร่วมพิธีเปิดสำนักงาน GIA-Gemological Institute of America ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น19

Tanzania delegation visit TGJTA

Tanzania delegation visit TGJTA

Welcome Mr. Msafiri L Mbibo, Deputy Permanent Secretary Ministry Of Minerals, The United Republic of Tanzania and Tanzania delegation to exchange ways of cooperation between Thailand - Tanzania

TGJTA ,GJPCT and NGOA of Nigeria signed MOU

TGJTA ,GJPCT and NGOA of Nigeria signed MOU

TGJTA ,GJPCT and NGOA signed MOU on cooperation the promotion of tradind and invests in the gems and jewelry industries of both countries.

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.