Logo
TH | EN

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC แลกเปลี่ยนแนวทางการพัมนาและสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับสมาชิก และพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น เนื่องจากไทยถือเป็นศูนย์กลางแหล่งวัตถุดิบที่ผู้ค้าจากต่างชาติให้ความสนใจ และอัญมณี-เครื่องประดับยังเป็น 1 ใน 10 สินค้าส่งออกของไทย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการค้าไทย-ดูไบ ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดส่งออก และการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอีกด้วย

Ahmed Bin Sulayem EC and CEO of DMCC

 

Related Post

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันผู้บริโภคที่ถูกหลอกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับปลอมหรือไม่คุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าประเภท "เพชร"

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.