Logo
TH | EN

ผู้บริหารสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก J.K. Diamonds institute of Gems & Jewelry ประเทศอินเดีย

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ , คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณดีภัก ซาห์ธนวุฒิ อุปนายกสมาคมฯ และ ตัวแทนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย ให้การต้อนรับ นักศึกษาจาก J.K. Diamonds institute of Gems & Jewelry ประเทศอินเดีย ที่ได้มาเยือนสมาคมฯ และ แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามข้อมูลการดำเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างไทย-อินเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต

  

ซึ่ง J.K. Diamonds institute of Gems & Jewelry ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ใน เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษ ที่ผลิตบุคลากรสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากมาย ได้แก่ ผู้ค้า, ผู้ผลิตเพชร, นักออกแบบเครื่องประดับ, ผู้ผลิตเครื่องประดับ, ผู้ค้าปลีก การมาเยือนสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวในการพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ J.K. Diamonds institute of Gems & Jewelry อีกด้วย

    

Related Post

เรียกยื่นซองประกวดราคาผู้ให้บริการด้านระบบลงทะเบียนสำหรับ TGJF 2023

เรียกยื่นซองประกวดราคาผู้ให้บริการด้านระบบลงทะเบียนสำหรับ TGJF 2023

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเปิดเรียกยื่นซองประกวดราคาผู้ให้บริการด้านระบบลงทะเบียนสำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

Thailand Gems and Jewelry Fair 2023 Networking Night

Thailand Gems and Jewelry Fair 2023 Networking Night

Thailand Gems and Jewelry Fair 2023 Networking Night 22 Sep 2022, @Holiday Inn Silom

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.