Logo
TH | EN

ผู้บริหารสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก J.K. Diamonds institute of Gems & Jewelry ประเทศอินเดีย

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ , คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณดีภัก ซาห์ธนวุฒิ อุปนายกสมาคมฯ และ ตัวแทนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย ให้การต้อนรับ นักศึกษาจาก J.K. Diamonds institute of Gems & Jewelry ประเทศอินเดีย ที่ได้มาเยือนสมาคมฯ และ แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามข้อมูลการดำเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างไทย-อินเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต

  

ซึ่ง J.K. Diamonds institute of Gems & Jewelry ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ใน เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษ ที่ผลิตบุคลากรสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากมาย ได้แก่ ผู้ค้า, ผู้ผลิตเพชร, นักออกแบบเครื่องประดับ, ผู้ผลิตเครื่องประดับ, ผู้ค้าปลีก การมาเยือนสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวในการพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ J.K. Diamonds institute of Gems & Jewelry อีกด้วย

    

Related Post

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TGJTA ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)ประเมินราคาของกลางประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และโลหะมีค่า สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’

‘TGJTA’ collaborates with ‘GJPCT’ for ‘Thailand Gems & Jewelry Fair 2023’ to showcase potential of ‘Thai gems’, paving the way for Thailand to become Gem Capital of the World.

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.