Logo
TH | EN

เปิดทางเลือกการระงับข้อพิพาท ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการฟ้องคดีต่อศาล

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ สมาพันธ์สมาคมอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) จัดเสวนา “Why is Alternative Dispute Resolution used in the International Trade?” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสัมมนาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดยมีคุณสมชายพรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ

     

ในการเสวนาครั้งนี้สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย คุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้แก่ คุณนพมาศ ธรรมธีรเดโช ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สถาบันอนุญาโตตุลาการ มาชี้แจง และร่วมพูดคุย ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งกระบวนการภายในประเทศ และ การดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ

   

ซึ่งการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการมีกระบวนการดำเนินงานที่รวดเร็วกว่ากระบวนการในศาล และอนุญาโตตุลาการที่จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในประเด็นข้อพิพาทนั้นๆโดยเฉพาะ จึงเหมาะกับข้อพิพาทที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก นอกจากนี้ การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการยังสามารถช่วยรักษาชื่อเสียงและรักษาข้อพิพาทให้เป็นความลับ เนื่องจากมีเฉพาะคู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณา บุคคลภายนอก เช่น ประชาชน, สื่อมวลชน ไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ ที่สำคัญกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทในลักษณะการเจรจากันมากกว่าพิสูจน์ความผิด คู่กรณีจึงยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ด้วยเจรจากันสร้างความเข้าใจตามหลักฐานที่ปรากฏ ดังนั้นการใช้แนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการยุติปัญหาต่างๆ ทั้ง จากข้อสัญญา การส่งมอบสินค้า ที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และรักษาความสัมพันธ์ของคู่ธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

    

  

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.