Logo
TH | EN

เปิดทางเลือกการระงับข้อพิพาท ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการฟ้องคดีต่อศาล

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ สมาพันธ์สมาคมอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) จัดเสวนา “Why is Alternative Dispute Resolution used in the International Trade?” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสัมมนาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดยมีคุณสมชายพรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ

     

ในการเสวนาครั้งนี้สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย คุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้แก่ คุณนพมาศ ธรรมธีรเดโช ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สถาบันอนุญาโตตุลาการ มาชี้แจง และร่วมพูดคุย ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งกระบวนการภายในประเทศ และ การดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ

   

ซึ่งการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการมีกระบวนการดำเนินงานที่รวดเร็วกว่ากระบวนการในศาล และอนุญาโตตุลาการที่จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในประเด็นข้อพิพาทนั้นๆโดยเฉพาะ จึงเหมาะกับข้อพิพาทที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก นอกจากนี้ การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการยังสามารถช่วยรักษาชื่อเสียงและรักษาข้อพิพาทให้เป็นความลับ เนื่องจากมีเฉพาะคู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณา บุคคลภายนอก เช่น ประชาชน, สื่อมวลชน ไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ ที่สำคัญกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทในลักษณะการเจรจากันมากกว่าพิสูจน์ความผิด คู่กรณีจึงยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ด้วยเจรจากันสร้างความเข้าใจตามหลักฐานที่ปรากฏ ดังนั้นการใช้แนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการยุติปัญหาต่างๆ ทั้ง จากข้อสัญญา การส่งมอบสินค้า ที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และรักษาความสัมพันธ์ของคู่ธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

    

  

Related Post

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

ประเทศที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปแอฟริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA, GJPCT Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 on 21-25 FEB 2024 , Aiming to Foster Sustainable Growth of the Gems and Jewelry Industry and Reduce the Government's Burden on Subsidy

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.