Logo
TH | EN

คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และ โลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เจรจาร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงธนาคารออมสิน โดยมีกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสินค้าที่นำรายได้เข้าประเทศติด 1 ใน 5 อันดับ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการส่งออก มีมูลค่ากว่า 400,000ล้านบาท แต่ในช่วงวิกฤตCOVID-19 การค้าขายโดยเฉพาะการส่งออกต้องหยุดชะงัก อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งการส่งออก และ นักท่องเที่ยวที่หายไป สำหรับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นสมาคมที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย นำเม็ดเงินเข้าประเทศไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนไทยมากมาย ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากการดำเนินธุรกิจกลับมาฟื้นตัวก็จะทำให้ GDP ของไทยสูงขึ้นด้วย แสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจของไทยที่มีการเติบโตขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น

    

ทั้งนี้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน พยุงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และ กอบกู้ให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานของคนในประเทศลงได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ยังต้องการแรงงานชำนาญ และ แรงงานฝีมือ เข้าสู่ตลาดงานอีกมาก จากยอดการส่งออกที่ขยายตัวขึ้นทุกปี

ซึ่งในครั้งนี้สมาคมฯ จะให้ความร่วมมือเป็นสื่อกลาง นำผู้ประกอบการพบกับธนาคารออมสินโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื้อดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ที่จะไม่ทำให้การปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้กลายเป็นหนี้สูญ เนื่องจากธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีในช่วงสถานการณ์ปกติ ทางด้านธนาคารออมสินมีการตกลงในการนำข้อเสนอไปพิจารณา และ ลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับมากขึ้น ที่สำคัญจะประสานไปยังสาขาต่างๆที่สมาชิกของสมาคมยื่นเรื่องขอสินเชื่อให้มีหลักเกณฑ์พิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ยื่นกู้และเจ้าหน้าที่ธนาคาร

การเจรจาร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นแนวโน้มที่ดี ที่จะทำให้ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลได้เข้าใจ และ รู้จักธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางการเงิน แหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

    

Related Post

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: Revolutionizing Colored Gemstone Trading

The Gemports: The Colored Gemstone Reference Price Guide Global Launch

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

ศุลกากร สุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ GJPCT และ TGJTA

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

ปปง.ย้ำผู้ประกอบการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ต้องเข้าระบบ AMRAC ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. กำชับให้สมาชิกและผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการธุรกิจตามมาตรา 16(2) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดกา

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.