Logo
TH | EN

คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และ โลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เจรจาร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงธนาคารออมสิน โดยมีกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสินค้าที่นำรายได้เข้าประเทศติด 1 ใน 5 อันดับ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการส่งออก มีมูลค่ากว่า 400,000ล้านบาท แต่ในช่วงวิกฤตCOVID-19 การค้าขายโดยเฉพาะการส่งออกต้องหยุดชะงัก อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งการส่งออก และ นักท่องเที่ยวที่หายไป สำหรับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นสมาคมที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย นำเม็ดเงินเข้าประเทศไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนไทยมากมาย ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากการดำเนินธุรกิจกลับมาฟื้นตัวก็จะทำให้ GDP ของไทยสูงขึ้นด้วย แสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจของไทยที่มีการเติบโตขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น

    

ทั้งนี้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน พยุงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และ กอบกู้ให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานของคนในประเทศลงได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ยังต้องการแรงงานชำนาญ และ แรงงานฝีมือ เข้าสู่ตลาดงานอีกมาก จากยอดการส่งออกที่ขยายตัวขึ้นทุกปี

ซึ่งในครั้งนี้สมาคมฯ จะให้ความร่วมมือเป็นสื่อกลาง นำผู้ประกอบการพบกับธนาคารออมสินโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื้อดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ที่จะไม่ทำให้การปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้กลายเป็นหนี้สูญ เนื่องจากธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีในช่วงสถานการณ์ปกติ ทางด้านธนาคารออมสินมีการตกลงในการนำข้อเสนอไปพิจารณา และ ลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับมากขึ้น ที่สำคัญจะประสานไปยังสาขาต่างๆที่สมาชิกของสมาคมยื่นเรื่องขอสินเชื่อให้มีหลักเกณฑ์พิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ยื่นกู้และเจ้าหน้าที่ธนาคาร

การเจรจาร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นแนวโน้มที่ดี ที่จะทำให้ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลได้เข้าใจ และ รู้จักธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางการเงิน แหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

    

Related Post

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

ประเทศที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปแอฟริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA, GJPCT Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 on 21-25 FEB 2024 , Aiming to Foster Sustainable Growth of the Gems and Jewelry Industry and Reduce the Government's Burden on Subsidy

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.