Logo
TH | EN

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน CLMVT Forum 2019 ในหัวข้อ CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia” จัดโดย กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตร 11 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้
          การจัดงาน CLMVT Forum 2019 จะเป็นการพัฒนา CLMVT ให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่ของเอเซีย ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา  สปป.ลาว  เมียนมา  เวียดนาม  และไทย ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดของเอเซียและโลก ด้วยยุทธศาสตร์ด้านทำเลที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ภูมิภาค CLMVT เป็นพื้นที่ศักยภาพแห่งการลงทุนที่มีความโดดเด่น และสามารถสร้างโอกาสทางการลงทุนของอาเซียนและโลก ตลอดจนเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง และการประสานของห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคที่เชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้นอีกด้วย
          และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อเรื่อง Visionary Speech : Are the US and China doomed to enmity? นอกจากนี้ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ โดยวิทยากรที่เรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าระดับนานาชาติ ทั้งนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง  ตลอดจนนักวิชาการชั้นนำ มาร่วมระดมสมอง และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางความสำเร็จในอนาคตของภูมิภาคร่วมกันอย่างแท้จริง
          สำหรับงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากประเทศสมาชิก CLMVT และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดย คุณอภิญญา  พรจินดารักษ์ ประชาสัมพันธ์ และคุณปราถนา  ภาสุรกุล กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

  

 

Related Post

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

เพชร อัญมณีล้ำค่าจากใต้พื้นโลก

ประเทศที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปแอฟริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024

TGJTA, GJPCT Team Up to Announce Readiness for Thailand Gems & Jewelry Fair 2024 on 21-25 FEB 2024 , Aiming to Foster Sustainable Growth of the Gems and Jewelry Industry and Reduce the Government's Burden on Subsidy

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.