ขอน้อมถวายความอาลัย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

Breaking news
บริษัท ปิยะมิตร จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้ร้องขอให้สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ สินค้าที่ได้ถูกโจรกรรมระหว่างการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า จำนวน 7 รายการ   /  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม SMEs Training-Power Up Thai Entrepreneus ภายใต้โครงการ Bands Talk & Training Series: Tower Thailand 4.0  /   19 ตุลาคม นี้  ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และร่วมฟังการสัมมนาและการสาธิตการตรวจสอบเพชรสังเคราะห์ (CVD) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเลขที่ 919/p119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th