Select Your Location

โครงการสนับสนุนของขึ้นชื่อในชุมชนบ้านเกิด (โครงการค้นหาเสน่ห์ของทรัพยากรท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้บุคคลากรต่างชาติ) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย แจ้งการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนของขึ้นชื่อในชุมชนบ้านเกิด (โครงการค้นหาเสน่ห์ของทรัพยากรท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้บุคคลากรต่างชาติ) โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำความเข้าใจในความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นความรู้.ประสบการณ์,วัฒนธรรม, ศาสนา, รสนิยม และอื่นๆ และนำความเข้าใจมาใช้ประโยชน์ในการเฟ้นหาสินค้า/ผลิตภัณฑ์อาหาร/บริหาร/แหล่งท่องเที่ยว ที่เหมาะกับตลาดในประเทศของตน พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาการตลาดของสินค้าเครื่องประดับ “แบรนด์ยามะนาชิ” สู่ประเทศไทย และกระตุ้นให้เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นของญี่ปุ่นมีความคึกคักขึ้น ซึ่งมีกำหนดเดินทางเยี่ยมชม ณ

Read More

แนวทางปฏิบัติของการขนส่งสินค้าไปจีนโดยผ่านฮ่องกงหรือ มาเก๊า (Transhipment)

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ส่งแนวทางปฏิบัติของการขนส่งสินค้าไปจีนโดยผ่านฮ่องกงหรือ มาเก๊า (Transhipment) และต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลง FTA อาเซียน-จีน ดังนี้
สำหรับแนวทางการปฏิบัติของการขนส่งสินค้าดังกล่าว ตามระเบียบพิธีการทางศุลกากรจีน เรื่องการขนส่งสินค้าผ่านประเทศนอกภาคี ผู้ประกอบการสามารถเลือกปฏิบัติได้ 2 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 ผู้ส่งออกสามารถขอเอกสารรับรอง(Certificate

Read More

สัมมนาพัฒนาตราสินค้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดสัมมนาพัฒนาตราสินค้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Cultural and Creative Industries in Europe” และ “Adding Value To Your Brands and Products” เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเน้นไปที่ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถแข่งขันกับคู่ค้าต่างชาติได้ ในวันพฤหัสบดีที่

Read More

เรื่อง “อัพเดทดูไบ: รุกรับปรับกลยุทธ์ก่อนใครเพื่อชัยชนะทางการค้า”

ด้วยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “อัพเดทดูไบ: รุกรับปรับกลยุทธ์ก่อนใครเพื่อชัยชนะทางการค้า” ในวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00-12.30 น. ณ องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการสร้างโอกาสทางการค้าให้เกิดขึ้น

Read More

โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายแหล่งวัตถุดิบอัญมณีไประเทศเมียนมาร์

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายแหล่งวัตถุดิบอัญมณีในประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2558 เพื่อเข้าร่วมงาน Myanmar Jade Gems & Pearl Emporium และชมการประมูลหยก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีของเมียมาร์ ที่เมืองเนปิดอว์ เยี่ยมชมตลาดหยกท้องถิ่น ที่เมืองมัณฑะเลย์

Read More

การเทียบสีเพชร (Color Grading)

สืบเนื่องจากคณะทำงานตลาดกลางค้าเพชรและอัญมณีแห่งกรุงเทพมหานคร (BDPE) ได้รับข้อมูลจาก World Federation of Diamond Bourses (WFDB) เกี่ยวกับนโยบายใหม่ของการเทียบสีเพชร (Color Grading) ซึ่งเห็นชอบร่วมโดย CIBJO และ International Diamond Manufacturing

Read More