Select Your Location
TGJTA congratulates new Industry Ministry’s Permanent Secretary

TGJTA congratulates new Industry Ministry’s Permanent Secretary

On February 18th, the Gems, Jewelry and Precious Metal Confederation of Thailand (GJPCT), and Thai Gem and Jewelry Traders Association

Read More
TGJTA joins India National Day’s celebration’s 2015

TGJTA joins India National Day’s celebration’s 2015

On January 26th, 2015, the Gems, Jewelry and Precious Metal Confederation of
Thailand (GJPCT) and TGJTA’s president Mr. Somchai

Read More
TGJTA welcomes delegates from the Gems & Jewelry Trade Association of China

TGJTA welcomes delegates from the Gems & Jewelry Trade Association of China

On January 22nd, 2015, the Gems, Jewelry and Precious Metal Confederation of Thailand (GJPCT) and TGJTA’s president Mr. Somchai Phornchindarak

Read More

ขอเชิญร่วมโครงการ "บริจาคโลหิต 60 หรรษา หอการค้าฯร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล"และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก

ด้วยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “บริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้าฯ ร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล” ร่วมกับสภากาชาดไทย และเครือข่ายสมาชิก ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด

Read More

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการส่งเสริมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการส่งเสริมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยรายการสำคัญได้แก่ พลอยเจียระไน เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับทอง ไปยังแต่ละประเทศ/กลุ่มประเทศซึ่งเป็นตลาดการค้าสำคัญ รวมถึงความช่วยเหลือในภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มที่ต้องการจากภาครัฐ เพื่อสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องปรดับไทยส่งมอบให้แก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งได้ส่งบทวิเคราะห์สถานการณ์การนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2557 และไฟล์นำเสนอสถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2557

Read More

เชิญผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7

สำนักงานส่งเสริมขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและการบริการ หรือ การจัดประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อเวทีที่สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ทำการพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก

Read More